INFORMÁCIÓ
GYÜLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEK IDŐPONTJAI
TÉRKÉP ÉS ÚTBAIGAZÍTÁS
KÜLÖNLEGES BIBLIAÓRÁK
KÜLÖNLEGES PROGRAMOK
TANÍTÓ- ÉS VEZETŐKÉPZŐ PROGRAM
INGYENES KIADVÁNYOK
INGYENES ANGOL BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTŐ PROGRAMOK
KÉRDÉSEK A BIBLIÁVAL KAPCSOLATBAN
KÉRDÉSEK A KRISZTUS EGYHÁZÁVAL KAPCSOLATBAN
TAGSÁG
KEZDŐLAP

INFORMÁCIÓ A KRISZTUS EGYHÁZÁRÓLNem Mormon gyülekezet vagyunk, és felekezet sem vagyunk. A Krisztus Egyháza gyülekezetének az a célja, hogy visszaállítsa azt az újszövetségi gyülekezetet, amit a Bibliában találunk. Hisszük, hogy a kereszténységnek egységesnek és nem megosztottnak kellene lennie, de ennek az egységnek a Biblia igazságán kell alapulnia. Elfogadjuk a Bibliát, mint Isten hiba nélküli szavát, és annak alapján élünk mind gyülekezetként, mind egyénenként.

A XVII. században az egész világon egy új mozgalom söpört végig, a reformáció. Ennek a mozgalomnak az volt a célja, hogy megreformálja, vagyis megváltoztassa az akkori Katolikus Egyházat. Viszont ahelyett, hogy a létező Katolikus Egyházat reformálta volna meg, a reformáció eredménye sok új gyülekezet születése volt.

A XVIII. század második felében egy másik mozgalom indult útjára az Egyesült Államokban. Ennek a célja teljesen különbözött a reformáció céljától, mivel nem az volt a célja, hogy a létező egyházat vagy egyházakat megváltoztassa, hanem hogy visszatérjen a Bibliához és azt alapul véve az első századi gyülekezetet, vagyis a Bibliában található gyülekezetet visszaállítsa. Ez volt a kezdete a helyreállítási mozgalomnak.

Ha a Bibliát valóban Isten ihletette, akkor ez azt jelenti, hogy az teljesen tőle származik. Ha ez az írás, ahogy a Biblia is álltja, évszázadok alatt változatlanul fennmaradt, akkor az a vágy, hogy a Biblia leírásaira alapozva próbálják meg újra létrehozni a gyülekezetet logikusnak tűnik. Ebből adódóan ez a mozgalom nagy lendületre tett szert.

A ma is létező Krisztus Egyháza ebből a mozgalomból kiindulva született meg. Ez nem egy szekta, hanem egy nagy tiszteletnek örvendő egyház. Az Egyesült Államokban, főleg annak déli részén, minden nagyobb városban vagy településen egy vagy több Krisztus Egyháza található.

A II. Világháború után ez a mozgalom az egész világot elérte. Manapság, annak ellenére, hogy mást tanító szervezetek is használják ezt a nevet, a főáramvonalat követő Krisztus Egyháza az egész világon megtalálható, közös célként kitűzve a gyülekezet eredeti állapotának visszaállítását. A Krisztus Egyháza körülbelül két és fél, hárommillió tagot számol, világszerte több mint húszezer gyülekezettel.

Sokan érdekesnek találják, hogy a Krisztus Egyházának nincsen földi vezetősége, ami ezeket a gyülekezeteket irányítaná. Minden egyes gyülekezet autonóm, vagyis függetlenül létezik. A Biblia a vezérfonal, ami a gyülekezetet irányítja, vagyis Krisztus maga a fej.

Szeretnénk meghívni, hogy látogasson meg minket Budapesten. Bármikor betérhet hozzánk, mert mindig szeretettel várjuk.

Elérhetőségeink:

1122 Budapest  Maros utca 23.  félemelet 2
Telefon: 0630-738-5137
e-mail: krisztusegyhaza@gmail.comKrisztus Budapesti Egyháza

1122 BUDAPEST
Maros utca 23. félemelet 2

Telefon: 0630-738-5137
e-mail: krisztusegyhaza@gmail.com