INFORMÁCIÓ
GYÜLEKEZETI ÖSSZEJÖVETELEK IDŐPONTJAI
TÉRKÉP ÉS ÚTBAIGAZÍTÁS
KÜLÖNLEGES BIBLIAÓRÁK
KÜLÖNLEGES PROGRAMOK
TANÍTÓ- ÉS VEZETŐKÉPZŐ PROGRAM
INGYENES KIADVÁNYOK
INGYENES ANGOL BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTŐ PROGRAMOK
KÉRDÉSEK A BIBLIÁVAL KAPCSOLATBAN
KÉRDÉSEK A KRISZTUS EGYHÁZÁVAL KAPCSOLATBAN
TAGSÁG
KEZDŐLAP

TANÍTÓ- ÉS VEZETŐKÉPZŐ PROGRAMA tanító- és vezetőképző programunk célja, hogy férfiakat képezzünk ki arra, hogy tanítsák az evangéliumot, és gyülekezeti vezetőkké váljanak, és hogy olyan nőket képezzünk ki, akik a jövőben bibliaiskolai tanárok szeretnének lenni. Minden olyan férfit és nőt szeretettel várunk, akik mélyebben meg szeretnék érteni a Bibliát.

Az evangéliumi tanító képzés magában foglalja a Biblia könyveinek részletes tanulmányozását, valamint ehhez kapcsolódóan olyan témákat, amik segítenek hirdetni és tanítani az újszövetségi kereszténységet a XXI. században és felkészítenek az evangélista szolgálatára.

Az órákat egész évben amerikai tanárok tanítják angolul. Az órákat magyar nyelvre fordítjuk, helyszíne pedig a Maros utcai gyülekezeti termünk.

Ezek az órák ingyenesek. A Krisztus Egyháza magára vállal minden ezzel a képzéssel kapcsolatos költséget.

További információt Curry Montaguetól kaphat a következő elérhetőségen: krisztusegyhaza@gmail.com
Tantárgyak

Biblia:

 1. Mózes első könyve
 2. Mózes második könyve ésMózes harmadik könyve
 3. Mózes negyedik könyve és Mózes ötödik könyve
 4. Józsué könyve, A birák könyve, Ruth könyve és Sámuel első könyve
 5. Sámuel második könyve, A királyok első könyve, a királyok második könyve, Ezsdrás könyve, Nehémiás könyve és Eszter könyve
 6. Jób könyve
 7. A példabeszédek könyve és A prédikátor könyve
 8. Próféta könyvek: Hóseás, Jóel, Ámósz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zofóniás, Haggeus, Zakariás és Malakiás
 9. A zsoltárok könyve és Énekek éneke
 10. Ezékiel próféta könyve és Dániel próféta könyve
 11. Ézsaiás próféta könyve
 12. Jeremiás próféta könyve és Jeremiás siralmai
 13. Krisztus élete: Máté, Márk és Lukács
 14. János evangéliuma
 15. Pál első levele a thesszalonikaiakhoz és Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
 16. Az első level Timóteushoz és A második level Timóteushoz és Pál levele Tituszhoz
 17. Pál első levele a korinthusiakhoz és Pál második levele a korinthusiakhoz
 18. Jakab levele
 19. Az apostolok cselekedetei
 20. Péter első levele, Péter második levele, János első levele, János második levele, János harmadik levele és Júdás levele
 21. A zsidókhoz irt levél és Pál levele Filemonhoz
 22. Pál levele a rómaikhoz
 23. Pál levele a galatákhoz, Pál levele az efezusiakhoz, Pál levele a filippiekhez és Pál levele a kolosséiakhoz
 24. A jelenések könyve


Evangélista kiképzés:

 1. Az újszövetségi egyház
 2. A Kereszténység létezéseinek bizonyitékai
 3. Felekezetek és annak tanitásai
 4. Szent Lélek
 5. Premillennialism
 6. Hogyan kell tanitani másoknak
 7. Hamis tanitások és az egyház mint közösség
 8. Evangélizálni
 9. Biblia földrajza
 10. Az egyházi történelem
 11. Az evangélista
 12. Az evangélista munkája I.
 13. Az evangélista munkája II.
 14. Az evangélista munkája III.
 15. Az evangélista munkája IV.
 16. Az evangélista munkája V.
 17. Az evangélista munkája VI.
 18. Az evangélista munkája VII.Krisztus Budapesti Egyháza

1122 BUDAPEST
Maros utca 23. félemelet 2

Telefon: 0630-738-5137
e-mail: krisztusegyhaza@gmail.com